Graella de Programació

Programació del dia 25/12/2017

Dia Anterior   |   dia Següent

Hora   Programa
06.00  Hawthorne
07.00  Ba-ba
10.00  Filmets infantil (capítol 1)
11.00  Concert Flamenc de Nadal
12.00  La Nostra Escola
14.00  365 Dies: El resum de l'any
14.30  Ba-ba
18.00  Concert: 50 anys de corals infantils
19.40  BDN BOX
20.30  Concert: Difícil Equilibrio
21.30  Concert de Nadal: Yes the celebration!
23.00  Concert: La Nit de Bernat Vivancos
24.30  Concert Flamenc de Nadal
01.30  Concert: Difícil Equilibrio
02.30  BDN BOX
05.00  Hawthorne
Hora  Lunes 25/12/17